banner slide 2
banner slide 3
banner slide 4

Dịch vụ Phân tích/ Thử nghiệm/ Kiểm nghiệm của T-Lab

10/30/2020 9:37:18 AM

T-Lab cung cấp dịch vụ thử nghiệm trên các lĩnh vực: 

Kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi/ thức ăn thủy sản; Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm; Kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; Kiểm nghiệm phân bón; Kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; Kiểm nghiệm chất lượng nước; Xét nghiệm bệnh thủy sản...

Với hệ thống phân tích hiện đại vận hành theo ISO/IEC 17025:2017 T-Lab mang đến Quý khách hàng trên cả  nước dịch vụ thử nghiệm với tính Chính xác - Nhanh chóng - Kịp thời - Tin cậy

Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là hoạt động cần thiết. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, thử nghiệm càng trở thành hoạt động không thể thiếu để hàng hóa của Việt Nam vượt qua các hàng rào kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu.

Để làm được điều đó, việc lựa chọn các phòng thử nghiệm có năng lực (được công nhận quốc tế, được cơ quan nhà nước chỉ định,…) là căn cứ để Quý khách hàng có được kết quả thử nghiệm chính xác, tin cậy, có giá trị rộng khắp trên thế giới.

Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp khẳng định uy tín, vị thế tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sau nhiều năm phát triển và trưởng thành,  T-Lab đã trở thành địa chỉ tin cậy được các doanh nghiệp lựa chọn để thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên các lĩnh vực: Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi/ thức ăn thủy sản, mẫu thực phẩm, dược phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng nước, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, xét nghiệm bệnh thủy sản...

T-Lab phát triển dựa trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO/IEC 17025:2017 và không ngừng đầu tư về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, trang thiết bị, nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, quy trình vận hành phòng thử nghiệm được thực hiện bằng phần mềm quản lý, khép kín từ khâu nhận mẫu đến khi trả kết quả cho khách hàng, đảm bảo tính khách quan, chính xác, tin cậy, đủ căn cứ để khách hàng đăng ký chứng nhận sản phẩm hợp quy, hợp chuẩn, VietGAP, GloabalG.A.P, ASC, MSC,…

Cùng với hoạt động thử nghiệm, Quý khách hàng dễ dàng đăng ký sử dụng đồng thời các dịch vụ khác của T-Lab: Kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc; Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; Giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa; Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn;…

Quý khách hàng có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ của T-Lab thông qua hotline: 0974 540 000